Esquerra Socialista del PSPV-PSOE és un corrent d’opinió interna del Partit Socialista del País Valencià (PSPV-PSOE), arrelat al socialisme democràtic d’esquerres i amb trenta anys de vida.

Els nostres orígens històrics es troben en el Partit que va fundar Pablo Iglesias a finals del segle XIX. Un partit obrer, de masses, marxista i democràtic que volia ajudar a la classe treballadora a superar l’explotació i les injustícies del sistema capitalista, mitjançant la construcció d’una nova societat socialista, proposant un Programa Màxim encara vigent hui en dia en molts aspectes.
Ja en el segle XX, i després de mort Franco, el XXVII Congrés del PSOE de 1976 establí la proposta d’un socialisme autogestionari superador del mode de producció capitalista, mitjançant la presa del poder polític i econòmic i la socialització dels mitjans de producció, distribució i canvi per la classe treballadora. Un socialisme  impregnat d’un fort caràcter democràtic, obert a la societat, a la participació de base i a la col·laboració amb les altres forçes d’esquerres, i també reconeixia i assumia les reivindicacions de les nacionalitats històriques integrants de l’Estat Espanyol.
Aquestes posicions acabaren perdent la capdavantera del Partit l’any 1979, entre el XXVIII Congrés Federal del PSOE i el Congrés extraordinari subsegüent. Aquest últim consolida les posicions de Felipe González com a lider màxim i les seues tesis favorables a la reformulació del socialisme cap a posicions socialdemocrates moderades. Com a resposta a eixa deriva es constituiren, el 1980  Esquerra Socialista com a corrent d’opinió a l’interior del PSPV i Izquierda Socialista com a corrent d’opinió a l’interior del PSOE. El manifest fundacional d’IS-PSOE defensava, entre d’altres coses que: “El PSOE, y en su seno, la Izquierda Socialista, ha de retomar como principal objetivo interno y externo la lucha ideológica y la formación ciudadana, consciente de que dicho esfuerzo, por lento y difícil que sea, fortalece la organización obrera”.
Hem recorregut un llarg i difícil camí fins huí, sempre  en defensa de la democràcia interna i de les posicions d’esquerra i socialistes.
Anuncis