Els treballadors i treballadores només han aconseguit millores en la seua situació, conquesta de drets, i força pròpia, quan s’han agrupat pel seu interès de classe i junts, han reivindicat i lluitat front l’opressió i els abusos patronals. De fet, els orígens del moviment obrer organitzat estan en les primeres lluites sindicals del proletariat naixent de la Revolució Industrial per millors condicions de vida i de treball. En el dia a dia del treball i de l’economia en la nostra societat i sistema capitalista, existeix una contradicció, un conflicte, entre capital i treball. Els interessos dels que estan en un costat i altre d’aquestes dos realitats són diferents, i mentre uns disposen de poder econòmic i polític, altres, la classe treballadora, només disposa de l’organització de si mateixa, dels seus números, perquè són la majoria social, per a lluitar, negociar i guanyar col·lectivament. D’aquesta manera, defensem l’organització dels treballadors i treballadores en sindicats de classe, és a dir, que tinguen com a línia fonamental de treball els interessos de la classe treballadora i aquesta siga la seua base d’identitat i acció. Especialment, ens sentim molt propers a UGT, el sindicat socialista format pel mateix fundador del nostre partit, Pablo Iglesias, al 1888.

Anuncis