Ser socialista està íntimament lligat a ser marxista. Perquè? què vol dir això? El socialisme beu de profundes arrels de lluita per la igualtat, la llibertat i la justícia social, que poden rastrejar-se molts segles enrere. Però és només a partir de la tasca realitzada per Karl Marx i Friedrich Engels quan el socialisme esdevé una eina política amb organització i mètode per a la interpretació i transformació de la realitat. Eixe moment és considerat el del pas del socialisme utòpic al socialisme científic. De fet, el marxisme és, fonamentalment, una eina i mètode d’anàlisi de la realitat, que parteix de la base de una concepció materialista de la realitat, i no utòpica, que estableix que el que defineix allò fonamental són les relacions de producció, les relacions socio-econòmiques entre propietaris dels mitjans de producció i no-propietaris d’eixos mitjans. Això bastiria la infraestructura d’una societat, la qual definiria a la seua superestructura (cultura, religió, política…). La diferència d’interessos entre aquestes dos classes socials, en relació dialèctica entre si, generaria la lluita de classes, que esdevindria motor de la Història. Sistematitzar i posar damunt de la taula aquest anàlisi és el que fa el marxisme, donant així al moviment obrer, al socialisme, l’eina per a arribar al fons del conflicte per a plantejar definitivament l’emancipació de la classe treballadora, i el bastiment d’eines polítiques per a treballar en aquest sentit. És això el que fa aparèixer partits organitzats, forts i de masses que lluiten per les millores i reformes socials en benefici de la majoria de la població, de la classe treballadora, però a l’hora tinguen l’objectiu i horitzó històric de la revolució per a superar la societat de classes i la seua explotació. El marxisme ens dona l’eina per a poder superar definitivament el capitalisme i les seues injustícies, i no només per a gestionar-lo en un sentit o altre.

En el següent enllaç pots trobar tant als clàssics de Marx i Engels com a molts altres autors marxistes, t’animem a consultar els seus escrits:

https://www.marxists.org/espanol/

Anuncis