La lluita de classes, segons va dir Marx, és el motor de la Història. Considerar aquesta qüestió fonamental per al desenvolupament dels fets i vida de les societats humanes, és bàsic per al socialisme. Així doncs, també per a orientar les nostres polítiques i objectius. Què vol dir això? Suposa que hem de defensar l’enfrontament entre persones i grups de diversos grups socials, i inclús promoure’l? No, en absolut. Estem parlant d’un principi i concepte que vol dir que les classes socials tenen interessos materials diferents, i en conseqüència, tindran conflicte entre si. De què parlem però quan parlem de classes socials? La classe social d’una persona, segons una anàlisi materialista, no ve determinada per si té més o menys diners, sinó segons si s’és posseïdor de mitjans de producció de riquesa (empresa, banc, indústria, font de rendes, etc.) o només posseïdor de la pròpia força de treball (treballador/a, siga quin siga el seu nivell de qualificació. Uns viuen de la riquesa que generen els altres amb el seu treball sobre la propietat dels primers, i altres, de la menor part d’aquesta en forma de salari. Així, en la mesura en que existeix aquesta relació desigual, existirà conflicte, existirà lluita de classes, que pot tindre les més variades formes, i una de les formes importants d’intervindre en ella és a través de l’organització dels treballadors/es en sindicats de classe. Aquest principi funciona i té efectes reals al dia a dia per la pròpia realitat material del capitalisme. No és una cosa en la que es creu o no es creu. Tindre clar cóm funciona, què és, quins són els actors implicats i quins els seus processos, és fonamental per a poder fer polítiques socialistes coherents i efectives per als objectius de l’emancipació de la classe treballadora, i de tota la Humanitat. És funció del socialisme superar aquest conflicte, però no evitant-lo, no fent com si no existira, sinó guanyant les seues batalles en benefici de la majoria social, i canviant les formes de relació entre les persones a l’economia i món productiu, des de la desigualtat de posicions, a les formes democràtiques de gestió i propietat.

Anuncis