Els i les socialistes apostem clarament per l´articulació federal de l´Estat Espanyol com a element de cohesió de l’ estructura territorial de l´Estat reconeguent i reivindicant que la nació de nacions i regions que és Espanya pot unir la diversitat i la cohesió, la unitat i la pluralitat, l´especificitat i la solidaritat.

Per tant, ha de recuperar-se i actualitzar-se la tradició federal del socialisme per fer convergir el respecte a la diversitat cultural, lingúística i l’ autogovern amb la solidaritat interterritorial, reconeixent com a socialistes el dret a l’autodeterminació dels pobles.

A l’ Espanya federal a la qual aspirem, el model territorial s’ articularà tant al nivell Estatal i nacional/regional com al nivell local garantint la sobirania, coordinació i cooperació necessària dels tres ens per a garantir tots els drets de la població.

Anuncis