La participació política dels ciutadans és un pilar fonamental dels i les socialistes. Sense una democràcia participativa no aconseguirem una societat plenament democràtica a tots els àmbits. Per això és fa indispensable transitar d’ una democràcia merament representativa a una democràcia participativa on els diferents actors polítics, organitzacions socials i la societat civil organitzada puga tindre instruments útils i efectius de participació i pressa real de decisions a través de diferents mesures com la presentació proposicions normatives a les diferents instàncies polítiques o l´impúls per part d’ aquests agents socials de referèndums tant amb caràcter consultiu com a vinculant.

Anuncis